JAK POSTUPOVAT PŘI KOUPI

  1. Výběr bytu
  2. Rezervační smlouva
  3. Smlouva o budoucí smlouvě kupní
  4. Kupní smlouva
  5. Předání bytu